Những trò chơi hot nhất năm 2023: Bầu cua tôm cá đổi thưởng

 Lịch sử hình thành

I. Quá trình lịch sử thành lập trường

bầu cua tôm cá đổi thưởng được thành lập theo Quyết định số 4128/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang. Trường là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang và cũng là Trường Cao đẳng đầu tiên của tỉnh, được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hậu Giang nói riêng và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Trường đào tạo với nhiều hệ khác nhau từ Trung cấp chuyên nghiệp đến trình độ Cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học.

Sự đóng góp của nhà trường vào giáo dục đào tạo là “khởi đầu nan” cho tỉnh Hậu Giang lúc bấy giờ gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, đặc biệt là thiếu nhiều giảng viên có chuyên môn sâu của các ngành đào tạo nhất là các ngành: Kinh tế, Y, Dược, Mầm non, Quản trị văn phòng, Giáo dục tiểu học. Địa điểm nơi đặt Trường đầu tiên được UBND tỉnh giao cho Trường Trung học phổ thông Tầm Vu, có diện tích 0,8 ha, tại thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, để làm việc, tuyển sinh và đào tạo; đây là cơ sở hoạt động tạm thời trong thời gian chờ xây dựng cơ sở chính tại đường 19/8, xã Vị Tân, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Với những khó khăn, thiếu thốn đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang đã đã xác định mục tiêu phấn đấu, cố gắng vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng trách mà Tỉnh ủy và UBND giao cho.

Đầu năm 2010, Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang là đơn vị chủ đầu tư bàn giao cơ sở Trường Cao đẳng Cộng đồng được xây dựng tại đường 19/8, xã Vị Tân, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang chính thức đưa vào hoạt động; tại cơ sở chính này có diện tích 47,7ha nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ “trồng người” có an cư mới lạc nghiệp.

Đến ngày 28/12/2012 UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất cho thành lập cơ sở 3 của trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang và giao cơ sở vật chất của Thị đội Ngã Bảy để Trường sửa chữa, nâng cấp khai thác sử dụng. Cơ sở này có diện tích 0,8 ha, tại phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

1. Từ ngày 13/12/2005 theo Công văn số 2837/UBND của UBND tỉnh Hậu Giang, thống nhất uy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý một số mặt công tác của bầu cua tôm cá đổi thưởng . Cụ thể: Quản lý công tác Tổ chức - Cán bộ; Kế hoạch Đào tạo; Công tác thu, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, Công tác xây dựng cơ bản. Phần chỉ đạo chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đến cuối năm 2011 khi có Thông tư số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 19/10/2011 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nộ vụ ra đời; Từ ngày 30/7/2012 theo Công văn số 1192/UBND-TH của UBND tỉnh chuyển bầu cua tôm cá đổi thưởng từ trực thuộc UBND tỉnh Hậu Giang thành trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Phần chỉ đạo chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Từ ngày 06/10/2015 theo công văn số 1658/UBND-TH của UBND tỉnh Hậu Giang chuyển trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang từ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

4. Đến đầu năm 2017 Bộ Lao động Thương binh Xã hội có Công văn 205/BLĐTBXH, ngày 18/01/2017 bàn giao chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp đối với các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp từ Bộ GD&ĐT sang Bộ LĐTB-XH. Từ đó, Trường CĐCĐ Hậu Giang chịu sự quản lý Nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Riêng ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học vẫn trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Đến đầu tháng 3 năm 2020 Bộ Lao động Thương binh Xã hội có Quyết định số 281/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào bầu cua tôm cá đổi thưởng . Trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, quản lý nhà nước thuộc Bộ Bộ Lao động Thương binh Xã hội .

II. Xây dựng và phát triển

1. Giai đoạn 2005 – 2010

Khi mới thành lập, Chi bộ trường Cao đẳng Cộng đồng trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, có 05 đảng viên; lúc đó trường thành lập được 05 đơn vị trực thuộc: phòng Hành chính - Tổ chức, phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch-Tài vụ-Thiết bị, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Khoa Sư phạm.

Đến năm 2009, chi bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang chuyển từ trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, được nâng cấp thành Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Dân chính Đảng tỉnh Hậu Giang, với 21 đảng viên. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường gồm có 08 đơn vị trực thuộc: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Đào tạo - NCKH - HTQT, phòng Kế hoạch - Tài vụ, phòng Thiết bị - Thư viện - Y tế, phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, khoa Sư phạm, khoa Kinh tế - Kỹ thuật.

Năm 2006 trường mở được 03 ngành đào tạo trình độ Cao đẳng: Tiếng Anh, Tin học ứng dụng, Quản trị văn phòng. Năm 2007 tiếp tục mở 03 ngành đào tạo trình độ Cao đẳng: Dịch vụ thú y, Giáo dục mầm non, Kế toán và 02 ngành đào tạo trình độ Trung cấp: Kế toán, Dịch vụ Thú y. Năm 2009 mở thêm 02 ngành đào tạo trình độ Cao đẳng: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng.

2. Giai đoạn từ 2010 -2015

Năm 2010, Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang có 03 chi bộ trực thuộc với 31 đảng viên. Trong năm này, cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường gồm có 13 đơn vị trực thuộc: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Khảo thí - đảm bảo chất lượng, Phòng Quản lý sinh viên - Tư vấn việc làm, phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế, phòng Quản trị thiết bị - Thư viện, Ban Quản lý Ký túc xá, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm, Khoa Cơ bản, Khoa Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghệ, Tổ Chính trị. Qua quá trình phát triển, đến năm 2011, trường thành lập thêm 03 đơn vị trực thuộc là: Khoa Y tế Cộng đồng, Trung tâm Liên kết đào tạo - Phát triển chương trình và Trường Mầm non Thực hành.

Năm 2011, ngoài các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng và Trung cấp hiện có, trường tiếp tục mở thêm 02 ngành đào tạo trình độ Trung cấp là: Sư phạm Mầm non và Thiết kế Web. Đến năm 2012, do nhu cầu cấp thiết đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế tỉnh nhà, trường đã xin phép và được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cho phép mở đào tạo trình độ Trung cấp các ngành: Y sĩ, Dược sĩ và Điều dưỡng. Năm 2013 Trường tiếp tục mở ngành Cao đẳng Giáo dục tiểu học để tuyển sinh đào tạo.

Từ tháng 5/2012, thực hiện theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV của liên Bộ GD&ĐT- Bộ Nội vụ và Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của UBND tỉnh Hậu Giang. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hậu Giang. Trong thời gian này, do sự vận động nên nhà trường đã điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức để phù hợp với tình hình hoạt động. Hiện tại, nhà trường có 15 đơn vị trực thuộc: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Đào tạo - NCKH - HTQT, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng, Phòng Công tác chính trị - học sinh sinh viên, phòng Thanh tra - Pháp chế, phòng Quản trị thiết bị - Thư viện, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm, Khoa Cơ bản, Khoa Kinh tế - Kỹ thuật, Khoa Y - Dược, Tổ Chính trị, Trung tâm Liên kết đào tạo - Phát triển chương trình, Trường Mầm non Thực hành.

Đảng bộ trường đã thành lập thêm 06 chi bộ mới, nâng tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ là 9, với 75 đảng viên.

3. Giai đoạn từ 2015-2020

- Đến đầu tháng 3 năm 2020 Bộ Lao động Thương binh Xã hội có Quyết định số 281/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào bầu cua tôm cá đổi thưởng . Trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, quản lý nhà nước thuộc Bộ Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

- Với cơ cấu tổ chức 18 Phòng, khoa chức năng gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Quản lý Đào tạo; Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng; Phòng Công tác chính trị và Dịch vụ sinh viên; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản trị - Thiết bị - Thư viện; Phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế và Doanh nghiệp; Trung tâm Liên kết đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên; Khoa Sư phạm; Khoa Khoa học Cơ bản; Khoa Y - Dược; Khoa Kinh tế; Khoa Nông nghiệp; Khoa Điện - Điện tử; Khoa Xây dựng; Khoa Cơ khí; Khoa Công nghệ và Trường Mầm non thực hành.

- Có tổng cộng: 222 biên chế. Chia ra:

 

- Tổng số ngành nghề đào tạo 2020: 23 ngành (bậc Cao đẳng: 07 ngành gồm: Tin học ứng dụng, Kế toán, Dược, Điều dưỡng, Dịch vụ thú y, Tiếng anh, Giáo dục mầm non; bậc Trung cấp: 16 ngành, gồm: Điện Công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Kỹ thuật xây dựng; Công nghệ ô tô; Cắt gọt kim loại (cơ khí); Thú y; May thời trang; Quản trị máy tính; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Kế toán doanh nghiệp; Quản lý đất đai; Chế biến và bảo quản thủy sản; Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm; Dược; Thiết kế & Quản lý Website).

- Đảng bộ có 09 chi bộ trực thuộc, với 168 đảng viên.

III. Thành tích nổi bật

Trong 15 năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nhà trường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Đối với tập thể: nhiều năm liền được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ; Biểu tượng vàng “nguồn nhân lực Việt Nam” do Hội đồng TW Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam công nhận; bằng khen của BCH Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Đối với cá nhân: Huân chương hạng Nhì: 01, Huân chương Lao động hạng Ba: 04; Nhà giáo ưu tú: 01, Giáo viên dạy giỏi toàn quốc: 04 và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hậu Giang; Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 đạt 03 Giải Ba được tặng Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

CÁC GIỚI THIỆU KHÁC

Sơ đồ Tổ chức
Mục tiêu, Sứ mạng, Tầm nhìn
Chức năng, nhiệm vụ của trường
Thông báo về việc nộp sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 - 2024
Lịch thi lần 1, HK1, (Đợt ngày 05/06-07/06/2024), năm học 2023-2024 các lớp Trung cấp khóa 18 đặt...
Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị thẩm định giáo trình đào tạo năm học 2023 - 2024
Tổ chức ôn tập và kiểm tra đánh giá chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa ngày 14/7/2024
Quy định Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của bầu cua tôm cá đổi thưởng
Lịch thi ( Chính thức) lần 1, HK1, năm học 2023-2024 lớp Trung cấp Thú y 1 K18 (Phụng Hiệp)
Lịch thi Lần 1, HK1 Năm học 2023-2024 Lớp Trung cấp Thú y 1 K18 Phụng Hiệp (Dự kiến)
Phân công cán bộ coi thi lần 1 (đợt 4), HK1, năm học 2023-2024 (chính thức)
Quy định tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo...
Lịch thi Lần 1 (đợt 4),HK1 các lớp mầm non k17, k18 năm học 2023-2024 (chính thức)
Lịch thi lần 1 (Đợt 4),HK1 các lớp Mầm non K17, K18 năm học 2023-2024 (dự kiến)
Lịch thi lần 1, HK1 (đợt 3), năm học 2023-2024 (dự kiến)
Lịch thi Lần 2, HK1 (đợt 1), năm học 2023-2024 (chính thức)
Tổ chức ôn tập và kiểm tra đánh giá chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao khóa ngày...
Danh sách sinh viên Cao đẳng Khóa 16 được xét công nhận Tốt nghiệp (Dự kiến)
Phân công CBCT Lần 2 (Đợt 1,2) HKI năm 2023-2024 (Chính thức)
Thông báo về việc tổ chức thi lần 2 HKI (đợt 1,2) năm học 2023-2024 (Dự kiến bắt đầu từ...
Thông báo về việc tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên với văn hoá giao thông an toàn" năm 2024
Thời khóa biểu các môn chuyên đề Kỹ năng mềm (đợt 3) của các lớp: 1. Trình độ Cao đẳng:...
Thông báo Điều chỉnh lịch thi học kỳ I (Đợt 2) năm học 2023-2024 các lớp đặt tại Trụ sở...

bầu cua tôm cá đổi thưởng

Email: hgcc@tosawat.com

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Những trò chơi hot nhất năm 2023: Bầu cua tôm cá đổi thưởng