Những trò chơi hot nhất năm 2023: Bầu cua tôm cá đổi thưởng

STT SỐ VB TRÍCH YẾU NGÀY
1335/QĐ-CĐCĐVề vệc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức bầu cua tôm cá đổi thưởng
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 17.401]
12/06/2023
2336/QĐ-CĐCĐVề việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động bầu cua tôm cá đổi thưởng
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16.963]
12/06/2023
3339/QĐ-CĐCĐBan hành quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng của bầu cua tôm cá đổi thưởng
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16.957]
12/06/2023
429/2023/NĐ-CPQuy định về tinh giản biên chế
(CQ ban hành: Chính phủ) - [Đã xem: 12.443]
03/06/2023
506-ĐA/TUThí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ
(CQ ban hành: Tỉnh Ủy Hậu Giang) - [Đã xem: 15.239]
01/05/2023
619/KH-CĐCĐKế hoạch chuyển đổi vị trí công tác viên chức Trường CĐCĐ năm 2023
(CQ ban hành: bầu cua tôm cá đổi thưởng ) - [Đã xem: 19.791]
13/03/2023
720/KH-CĐCĐKế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2023
(CQ ban hành: bầu cua tôm cá đổi thưởng ) - [Đã xem: 13.303]
13/03/2023
8543/QĐ-CĐCĐVề việc Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021-2022
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 40.443]
20/09/2022
901/HD-CĐCĐHướng dẫn hồ sơ, quy trình bổ nhiệm viên chức
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 16.455]
09/02/2022
1036Quyết định v/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động bầu cua tôm cá đổi thưởng
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 20.040]
19/01/2022
11742/QĐ-CĐCĐTặng giấy khen cho cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyển sinh năm học 2021-2022
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 14.778]
28/12/2021
12706Quyết định ban hành quy định chế độ làm việc của nhà giáo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.438]
20/12/2021
13665/QĐ-CĐCĐBan hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.515]
06/12/2021
14481Quyết định v/v ban hành quy định Hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.205]
04/10/2021
15468QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập các môn học bổ trợ
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.864]
30/09/2021
1605HƯỚNG DẪN Quy trình Buộc thôi học và Ban hành danh sách học sinh, sinh viên hệ chính quy theo học kỳ
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.500]
27/09/2021
1704Hướng dẫn các quy trình thủ tục, liên quan đến học sinh sinh viên
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.054]
23/09/2021
1867Thông báo v/v phân bổ thời gian tổ chức giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non các lớp khóa 16
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.860]
23/08/2021
1968Thông báo v/v phân bổ thời gian tổ chức giảng dạy các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành/nghề thuộc khối giáo dục nghề nghiệp các lớp khóa 16
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.629]
23/08/2021
20383Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy ngành GDMN theo phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 794/QĐ-CĐCĐ ngày 09/9/2020 và Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy các ngành thuộc lĩnh vực GDNN ban hành kèm theo QĐ 795/QĐ-CĐCĐ ngày 09/9/2020 của Hiệu trưởng bầu cua tôm cá đổi thưởng
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.544]
20/08/2021
21384Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.479]
20/08/2021
22375Quyết định phê duyệt Quy trình mời giảng
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.314]
13/08/2021
23374Quyết định ban hành Quy trình nghỉ dạy, dạy bù của nhà giáo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.274]
13/08/2021
24373Quyết định phê duyệt Quy trình xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.845]
13/08/2021
25370Quyết định ban hành quy định về công tác CVHT/GVCN
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.351]
11/08/2021
26359Quyết định ban hành quy chế thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng hệ chính quy
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.380]
26/07/2021
2702/HD-CĐCĐHƯỚNG DẪN THÔI GIỮ CHỨC VỤ
(CQ ban hành: bầu cua tôm cá đổi thưởng ) - [Đã xem: 12.317]
22/06/2021
28156/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.629]
10/03/2021
2964Quyết định về việc Ban hành quy định chế độ làm việc của nhà giáo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.563]
26/01/2021
3063Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.111]
26/01/2021
3130/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 14.217]
19/01/2021
3226/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 14.770]
18/01/2021
3327/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế Văn hóa Công sở tại bầu cua tôm cá đổi thưởng (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.796]
18/01/2021
3428/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Nội quy cơ quan Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.867]
18/01/2021
3529/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế làm việc của Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.588]
18/01/2021
3616/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 51.350]
14/01/2021
371364/QĐ-CĐCĐQuyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Phòng Quản lý Đào tạo Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 52.429]
28/12/2020
381365/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với viên chức kiêm nhiệm công tác Đoàn
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 51.917]
28/12/2020
391324/QĐ-CĐCĐQuyết định về việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục giải quyết nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng làm việc, chuyển đổi vị trí việc làm
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.347]
07/12/2020
40890Quyết định về việc ban hành Quy định hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng tại bầu cua tôm cá đổi thưởng
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.077]
29/09/2020
41828/QĐ-CĐCĐPhê duyệt quy hoạch chức danh trưởng, phó phòng, khoa chức năng Trường CĐCĐ giai đoạn 2020-2025
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 20.771]
16/09/2020
42794Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục mầm non theo phương thức đào tạo hệ thống tín chỉ
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.608]
09/09/2020
43795Quyết định về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy các ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 47.813]
09/09/2020
44787Quyết định ban hành quy định về liên kết thực hiện chương trình đào tạo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 12.680]
08/09/2020
45605/UBND-NCTHVề việc bàn giao 02 trường Trung cấp vào bầu cua tôm cá đổi thưởng
(CQ ban hành: UBND tỉnh Hậu Giang) - [Đã xem: 3.780]
30/03/2020
46281/QĐ-BLĐTBXHQuyết định về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào bầu cua tôm cá đổi thưởng
(CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - [Đã xem: 4.594]
12/03/2020
474128/QĐ-BGD&ĐTQuyết định về việc thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo) - [Đã xem: 4.259]
01/08/2005
4816/QĐ-CĐCĐVề việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.186]
01/01/1970
4931/QĐ-CĐCĐCông nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chứcbầu cua tôm cá đổi thưởng năm học 2020 - 2021
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 13.526]
01/01/1970
50425/QĐ-CĐCĐVề việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động bầu cua tôm cá đổi thưởng năm học 2021 - 2022
(CQ ban hành: bầu cua tôm cá đổi thưởng ) - [Đã xem: 23.610]
01/01/1970
51784/QĐ-CĐCĐQuy che tuyển dụng viên chức và người lao động Trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: bầu cua tôm cá đổi thưởng ) - [Đã xem: 19.094]
01/01/1970
52791/QĐ-CĐCĐVề việc ban hành Quy chế đào tạo và bồi dưỡng viên chức bầu cua tôm cá đổi thưởng
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 19.088]
01/01/1970

bầu cua tôm cá đổi thưởng

Email: hgcc@tosawat.com

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Những trò chơi hot nhất năm 2023: Bầu cua tôm cá đổi thưởng